NAZIV PROGRAMA:

OSPOSOBLJAVANJE ZA  POSLOVE RUKOVATELJA/ICE MOTORNOM PILOM

OPIS PROGRAMA:

Polaznik je po završetku osposobljavanja sposoban samostalno obavljati poslove rukovanja motornom pilom, koristi odgovarajuće uređaje za rezanje, rukovanje i zaštitu, pravilno priprema motornu pilu za rad i odabire vrste rezova, samostalno i odgovorno koristi motornu pilu kod rušenja stabla, pruža prvu pomoć.

UVJETI ZA UPIS:

- najmanje 15 godina života

- svjedodžba završene osnovne škole- za upis u program stjecanja SSS

- razredne svjedodžbe

- Svjedodžba o završnom radu - za upis u program prekvalifikacije

- rodni list, domovnica, osobna iskaznica

- liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti 

NAKON ZAVRŠENOG PROGRAMA:

polaznik dobiva uvjerenje o osposobljavanju koje se upisuje u radnu knjižicu.

Andragog uciliste