Njegovatelj starijih i nemoćnih osoba

njeovatelj

Uvjeti za upis

U program osposobljavanja za obavljanje poslova njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba može se upisati osoba koja ima:

 • završenu osnovnu školu
 • 18 godina
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovatelja/ice.

Osoba mora biti psihički stabilna (rad s bolesnima, nemoćnima, umirućima, izloženost emocionalnom stresu) i dobre psihofizičke kondicije (podizanje, nošenje, premještanje bolesnika/štićenika).

Trajanje programa i oblici izvođenja

Program osposobljavanja u trajanju od 500 sati realizirat će se redovitom ili konzultativnom nastavom ovisno o broju polaznika.

Teorijski dio programa u trajanju od 170 sati izvodi se u učionici ustanove, vježbe se izvode 50 sati u specijaliziranoj učionici opremljenoj za vježbe i praktični dio programa u  trajanju od 280 sati koji se izvodi u zdravstvenoj ili socijalnoj ustanovi s kojom ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji.

Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

 • prepoznati znakove starosti i starenja i razumjeti najvažnije promjene organizma u procesu starenja
 • prepoznati osnovne potrebe korisnika i najčešće promjene u organizmu u procesu starenja; najčešće bolesti starijih ljudi
 • komunicirati i pristupiti korisnicima koji imaju posebne potrebe i/ili teškoće u komunikaciji
 • znati postupati sa starijim ljudima i sa zaraženim bolesnikom
 • higijenski održavati bolesničku sobu (okolinu bolesnika, krevet, noćni ormarić, stol za serviranje hrane); osigurati zdravu mikroklimu i okoliš korisnika
 • spriječiti pojavu infekcija i prepoznati osnovne simptome infekcija; prema uputi zdravstvenih djelatnika brinuti za bolesnike u izolaciji
 • namjestiti i presvući korisnikov krevet
 • raditi na primjeren način u zdravstvenoj ili socijalnoj ustanovi; primijeniti poslovni bonton; uvažavati temeljna prava čovjeka…

 

Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, izdaje mu se Uvjerenje o osposobljavanju.