Pomoćnik u nastavi

pomocnik_u_nastavi

Uvjeti za upis

 • završena najmanje četverogodišnja srednja škola
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove pomoćnika u nastavi
 • potvrda o nekažnjavanju
 • poznavanje osnova rada na računalu

Tko su pomoćnici u nastavi?

Pomoćnik u nastavi kao osoba koja pruža pomoć djeci i učenicima s teškoćama, mora ujedno uzimati u obzir i individualne potrebe djeteta te je važno da zainteresirana osoba ima izražen interes za rad s djecom, njihov razvoj i obrazovanje. Cilj potpore pomoćnika u nastavi je pokušati izjednačiti mogućnosti svakog pojedinog učenika kako bi mu se osiguralo primjereno obrazovanje i odgoj te ga se osamostalilo u što većoj mjeri u školskoj sredini.

Ostale poželjne karakteristike:

 • fleksibilnost
 • kreativnost
 • strpljenje
 • dosljednost
 • dobra fizička kondicija (podizanje, nošenje, praćenje učenika pod odmorom unutar škole i izvan školske zgrade)

Cilj potpore pomoćnika u nastavi je izjednačavanje mogućnosti učenika u svrhu osiguravanja njemu primjerenog odgoja i obrazovanja s tendencijom osamostaljivanja učenika u školskoj sredini.

Jeste li znali?

Pomoćnik u nastavi je u jednu ruku Katica za sve, osim što pomaže djetetu, on olakšava posao i učitelju, a trebao bi se slagati i s drugom djecom. Mora ostvariti dobru komunikaciju i s roditeljima radi dobrobiti djeteta.

Kompetencije koje polaznik stječe po završetku programa

 1. Razlikovati i primijeniti osnovne principe odgoja i obrazovanja u inkluzivnim uvjetima
 2. Provoditi i pružati podršku učenicima s teškoćama, u obrazovanju i razvoju socijalnih vještina, uz nadzor stručnjaka
 3. Osiguravati inkluzivno okruženje za učenika s teškoćama u suradnji s učiteljem/nastavnikom i stručnim timom škole
 4. Komunicirati na primjeren način s učenicima, učiteljima/nastavnicima, stručnim timom i roditeljima
 5. Koristiti podršku mobilnog stručnog tima
 6. Primijeniti mjere sigurnosti i pružati stručnu pomoć

Jeste li znali?

Inkluzija u školstvu je zapravo poseban pristup školovanju djece s poteškoćama koji se oslanja više na ideju uključivanja, a ne isključivanja djece s poteškoćama. Odbija ideju posebnih škola i zagovara ideju tolerancije i prihvaćanja međusobnih razlika

Trajanje programa i oblici izvođenja nastave

Osposobljavanje traje 218 sati od čega je planirano 90 sati teorije, 24 sata vježbi i 104 sata praktične nastave.

Jeste li znali?

Svaki polaznik izabire dva od čak četiri izborna predmeta u teorijskom dijelu programa koji se izvodi na Učilištu!

Radno okruženje i uvjeti rada

Pomoćnik u nastavi radi u redovnim osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama s pripadajućim uvjetima rada. On je neposredno s učenikom s teškoćama u razredu u redovnoj nastavi i ostalim nastavnim aktivnostima. U skladu s potrebama učenika djeluje i u ostalim prostorijama škole i izvan nje.