Tehničar za očnu optiku

tehnicar_za_ocnu_optiku

Cilj nam je osposobiti  polaznike  za izradu različitih vrsta naočala kao optičkog pomagala ili modnog detalja, njihovih različitih popravaka, te ugradnju leće u okvire.

Polaznici stječu znanja iz različitih područja znanosti, oftalmologije i  očne optike.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

 • Stečena znanja o građi i funkciji oka te funkcioniranje optičkog, zaštitnog i pokretačkog aparata oka
 • Usvojena znanja o citologiji očnih različitosti, oštećenja i oboljenja oka
 • Stečena znanja o pretragama oštrine vida i načinima otklanjanja slabovidnosti konzervativnim i modernim metodama
 • Sposobnost razvijanja humanog odnosa i uljudnog komuniciranja s pacijentima
 • Osposobljenost za primjenu tehničkog crtanja i dokumentiranja
 • Stečena znanja u području optike i naočalne optike te primjena istih u praksi
 • Upoznatost s optičkim materijalima i sredstvima za brušenje i poliranje, kao i zaštitom materijala od korozije
 • Upoznatost s optičkim mjerama, sredstvima i tehnikama mjerenja
 • Osposobljenost za korištenje optičkih instrumenata
 • Upoznatost s građom glave, živčanog sustava i osjetila s naglaskom na građu i funkciju oka
 • Sposobnost izvođenja osnovnih operacija s metalima i nemetalima
 • Sposobnost mjerenja dioptrijskih vrijednosti sfernih leća, njihovo centriranje, ocrtavanje, kidanje, brušenje i ugradba obrađenih leća u okvire za naočale, te prilagođavanje i kontrola gotovih naočala
 • Sposobnost obrade astigmatičnih leća, njigova ugradba i kontrola i prilagođavanje gotovih naočala
 • Spsobnost popravka naočala i rukovanja alatima, instrumentima, napravama i strojevima i njihovo održavanje
 • Sposobnost obrade leća sa dva ili tri žarišta, te njihova ugradba u okvire
 • Sposobnost obrade mutifokalnih leća, te njihova ugradba u okvire
 • Sposobnost obrade leća za korekciju vida od plastičnih materijala i od naročite vrste stakla
 • Sposobnost anatomskkog i estetskog prilagođvanja naočala
 • Sposobnost rukovanja i mjerenja optičkim mjernim instrumentima

Uvjeti upisa

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje tehničar/ka za očnu optiku mogu se upisati polaznici koji imaju završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života, te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova tehničara/ke za očnu optiku.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje tehničar/ka za očnu optiku polaznik mora imati završenu srednju školu i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova tehničara/ke za očnu optiku.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu  utvrdit će se:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati.

Polaznici na kraju dobivaju svjedodžbu o završnom radu kao dokaz o završetku programa u zanimanju TEHNIČAR/KA ZA OČNU OPTIKU.  Zanimanje se upisuje u  e- radnu knjižicu.