Veterinarski tehničar

veterinarski_tehnicar

Uvjeti za upis

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje Veterinarski/a tehničar/ka mogu se upisati polaznici koji imaju završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života, te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova Veterinarski/a tehničar/ka.

Potrebno je dobro psihofizičko i fizičko zdravlja, posebno dar sluha i vida, dobra koordinacija pokreta, psihička stabilnost i osjećaj odgovornosti, sposobnost za ophođeje sa životinjama i ljudima, ljubav prema životinjama.

 

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje Veterinarski/a tehničar/ka polaznik mora imati završenu srednju školu i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova Veterinarski/a tehničar/ka. Potrebno je dobro psihofizičko i fizičko zdravlja, posebno dar sluha i vida, dobra koordinacija pokreta, psihička stabilnost i osjećaj odgovornosti, sposobnost za ophođeje sa životinjama i ljudima, ljubav prema životinjama.

 

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu  utvrdit će se:

  • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
  • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati.

Program za veterinarske tehničare omogućava obrazovanje srednjeg stručnog kadra u veterinarskoj struci u skladu s nacionalnom klasifikacijom zanimanja. Tijekom obrazovanja polaznici se osposobljavaju za obavljanje svih veterinarskih poslova, a koji nisu vezani uz postavljanje dijagnoze  i propisivanje terapije, te za laboratorijske poslove tehničke naravi.

Poslovi veterinarskog tehničara/ke

Veterinarski tehničari obavljaju tehničke poslove preventive zaraznih i invazionih bolesti, nadzor nad održavanjem  prikladnih veterinarsko sanitarnih uvjeta u postupku sa životinjama, njihovim proizvodima i otpacima, te sredstvima za liječenje i zaštitu životinja, pripremu životinja za pregled i liječenje, pridržavanje ili sputavanje životinja pri tretmanu, kastraciju odojaka, provedbu tehničkih poslova pri umjetnom osjemenjivanju, pomoć pri porođaju, njegu mladunčadi, čuvanje lijekova i cjepiva, pomoć pri razudbi lešina, uzimanje, pakiranje i slanje materijala za dijagnostičke pretrage, izvođenje jednostavnijih pretraga, pripremu instrumenata i pribora za pregled i zahvate koje izvodi veterinar.

U obavljanju navedenih poslova veterinarski tehničari služe se različitom opremom i priborom za rad sa životinjama njihovim proizvodima i otpacima (veterinarski instrumenti, pribor i sredstva za dijagnostiku, sredstva i pribor za umjetno osjemenjivanje, sredstva i pribor za obuzdavanje životinja, pribor za aplikaciju lijekova i cjepiva, sterilizatori itd.).

Rad veterinarskih tehničara odvija se u veterinarskim stanicama i ambulantama, laboratorijima, na terenu u seoskim domaćinstvima, na farmama, lovištima, na pašnjacima, ribnjacima, pčelinjacima i sl.

Da bi veterinarski tehničar mogao obavljati sve navedene poslove mora proći solidnu naobrazbu. Polaznik stoga mora imati dobro opće obrazovanje, posebice u biologiji, fizici i kemiji, te informatici, što omogućava lakše savladavanje i razumijevanje stručnog dijela programa.

Strukovna znanja traže dobro poznavanje ekonomskih i epizootioloških značajki bolesti, svrsishodnosti i redoslijeda preventivnih zahvata, pružanje prve pomoći i održavanje radne i proizvodne sposobnosti životinja.

U ostvarivanju programa velika važnost daje se praktičnoj nastavi, kojom polaznici stječu vještine i navike potrebne za obavljanje poslova i radnih zadaća utvrđenih nastavnim planom i programom.

Praktična nastava realizira se tijekom sve četiri nastavne godine, a izvodi se u veterinarskim stanicama i ambulantama te ostalim veterinarskim ustanovama.

Polaznici na kraju dobivaju svjedodžbu o završnom radu kao dokaz o završetku programa u zanimanju VETERINARSKI/A TEHNIČAR/KA.  Zanimanje se upisuje u  e- radnu knjižicu.