faq

Kako bismo Vam olakšali prvi korak ka odluci o obrazovanju nudimo Vam odgovore na najčešće postavljena pitanja.

Koja mi je dokumetacija potrebna za upis u program?

 • Dokumentacija za upis u program prekvalifikacije
  • Svjedodžbe svih razreda srednje škole
  • svjedodžba o završnom radu/ispitu ili Potvrda o položenoj državnoj maturi
  • domovnica
  • rodni list
  • liječničko uvjerenje o sposobnosti obavljanja poslova
  • preslika osobne iskaznice

 

 • Dokumentacija za upis u program stjecanje srednje stručne spreme odnosno početak ili nastavak srednjoškolskog obrazovanja:
  • Svjedodžbe zadnjeg završenog razreda
  • domovnica
  • rodni list
  • liječničko uvjerenje o sposobnosti obavljanja poslova
  • preslika osobne iskaznice

 

 • Dokumentacija za upis u program osposobljavanja i usavršavanja
  • Svjedodžbe osmog razreda osnovne škole, ili Završnog ispita/rada srednje škole (ovisno o posebnim uvjetima određenim planom i programom)
  • Domovnica
  • Rodni list
  • Liječničko uvjerenje o sposobnosti obavljanja poslova
  • Preslika osobne iskaznice

Koliko ispita moram polagati?

Broj ispita utvrđuje se odlukom o razlikovnim ispitima, odnosno uspoređuju se ranije završeni program s programom koji želite upisati. Svi predmeti koje ste položili tijekom ranijeg obrazovanja se priznaju, dok predmete koje niste imali morate odslušati i položiti.

Kada su upisi i kad počinje nastava?

Upisni rokovi za programe prekvalifikacije odnosno srednjoškolsko obrazovanje provode se dva puta godišnje. Prvi rok je tijekom jeseni (odnosno predupisi su već od srpnja), a početak nastave je krajem rujna. Drugi rok je u veljači te je početak nastave obično krajem istog mjeseca.

Programi osposobljavanja i usavršavanja mogu krenuti u bilo kojem trenutku tijekom godine kada se formira obrazovna skupina.

Kada i kako se odvija nastava?

Fond sati nastave u obrazovanju odraslih iznosi 50% fonda sati u redovnom obrazovanju.

Nastavni sat teorijske i praktične nastave u ustanovi traje 45 minuta, a nastavni sat praktične nastave izvan ustanove 60 minuta.

Nastava se odvija u poslijepodnevnim satima od 16 do 20h po unaprijed utvrđenom rasporedu sati. Raspored sati se formira na mjesečnoj bazi.

Što je s knjigama, materijalima za učenje?

Učilište osigurava potrebne materijale za učenje. Materijale izrađuju predavači na temelju nastavnog plana i programa zanimanja.

Koje su mogućnosti plaćanja?

Nudimo obročno plaćanje svih programa. Uplate se izvršavaju uplatom na žiro-račun ustanove putem opće uplatnice, internet bankarstva.

Tko su predavači?

Naši profesori su stručnjaci iz prakse. Po pitanju stručnih kvalifikacija odgovaraju svim uvjetima koji su propisani u redovnoj nastavi. Profesori su tu da zajedno s nama osiguraju uspješno završavanje programa za svakog polaznika.

Koliko dugo traje obrazovanje?

Trajanje programa obrazovanja ovisi o broju sati. Prosječno trajanje programa prekvalifikacije je 9 do 12 mjeseci. Iznimno neki programi iz sektora zdravstva traju druže od godinu dana.

Vrijedi li mi svjedodžba jednako kao ona iz srednje škole?

Izvodimo formalne programe koji su odobreni od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i sve stečene kvalifikacije su jednakovrijedne onima stečenim u redovnoj srednjoj školi. Po završetku programa novostečenu kvalifikaciju možete upisati u e-radnu knjižicu.

Mogu li sa stečenim zvanjem raditi u inozemstvu?

Prilikom odlaska na rad ili trajno preseljenje u drugu državu potrebno je obaviti postupak priznavanja inozemnih kvalifikacija u državi u koju dolazite kao stranac ili radnik stranac. Svaka država ima instituciju zaduženu za priznavanje kvalifikacija stečenih u nekim drugim državama.