Obavijesti i dokumenti

Natječaj za upis polaznika u programe prekvalifikacije, srednje stručne spreme, osposobljavanja i usavršavanja

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ANDRAGOG raspisuje: N A T J E Č A J ZA UPIS POLAZNIKA U PROGRAME PREKVALIFIKACIJE, SREDNJE STRUČNE SPREME, OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA

OPŠIRNIJE