pomocnik_u_nastavi

Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Sveti Juraj na Bregu raspisuje natječaj te traži jednog  radnika na određeno; povećan opseg posla. Naknada za prijevoz u cijelosti. Natječaj vrijedi od 26.9 2017. do 4.10.2017. Potrebna razina obrazovanja je srednja škola 4 godine, viša ili prvostupanjska, fakultet, akademija, magisterij, doktorat.  Uz pisanu prijavu kandidati moraju priložiti: životopis, domovnicu ili dokaz o državljanstvu,  svjedodžbu ili diplomu o stečenoj stručnoj spremi, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), Svi dokumenti dostavljaju se u preslikama.  Prijave se dostavljaju na adresu Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec 31, 40311 Lopatinec,  s  naznakom  za  natječaj.