Courses

Tehničar za očnu optiku

Cilj nam je osposobiti  polaznike  za izradu različitih vrsta naočala kao optičkog pomagala ili modnog detalja, njihovih različitih popravaka, te ugradnju leće u okvire. Jeste li znali? Od Euklida, koji je pisao o optici, preko Newtona, Thomasa Young-a do Einsteina, optika je bila proučavana još od srednjeg vijeka. Putem se razvilo vrlo učestalo pomagalo suvremenog [...]

Njegovatelj starijih i nemoćnih osoba

Uvjeti za upis U program osposobljavanja za obavljanje poslova njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba može se upisati osoba koja ima: završenu osnovnu školu 18 godina liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovatelja/ice.   Osoba mora biti psihički stabilna (rad s bolesnima, nemoćnima, umirućima, izloženost emocionalnom stresu) i dobre psihofizičke kondicije (podizanje, nošenje, premještanje [...]

Maser

Uvjeti za upis U program osposobljavanja za obavljanje poslova masera  može se upisati osoba koja ima: završenu trogodišnju/četverogodišnju srednju školu, 18 godina života, te ispunjava posebne uvjete (psihofizički zahtjevi i liječničko uvjerenje o zdravstvenom stanju polaznika). Kompetencije koje polaznik stječe po završetku programa Prepoznati i objasniti građu i funkciju organa i organskih sustava Prepoznati bolesna [...]

Dentalni asistent

S obzirom da u Republici Hrvatskoj postoji nekoliko tisuća ordinacija dentalne medicine pojavila se potreba za dentalnim asistentima. Dentalni asistent je relativno novo zanimanje u Hrvatskoj zbog čega se povećava šansa za zaposlenjem. Dentalni asistent asistira doktoru dentalne medicine tijekom terapijskog postupka, priprema pacijenta, prostor, pribor, instrumente i opremu. Važno je naglasiti da je program [...]

Dentalni tehničar

Uvjeti za upis U program izobrazbe za zanimanje dentalni/a tehničar/ka mogu se upisati polaznici koji imaju završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života, te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova dentalnog/e tehničara/ke. Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje dentalni/a tehničar/ka polaznik mora imati završenu srednju školu i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti [...]

Farmaceutski tehničar

Farmaceutski tehničar je kao profil stručnog djelatnika obrazovan za rad u svim segmentima farmaceutske djelatnosti.

Fizioterapeutski tehničar

S obzirom na visoke šanse za zaposlenjem, zvanje fizioterapeutski tehničar postalo je jedno od najtraženijih zanimanja u sektoru zdravstva i socijalne skrbi kako Hrvatskoj tako i u čitavoj Europi.

Zdravstveno laboratorijski tehničar

Zanimanje zdravstveno-laboratorijski tehničar jedno je od najtraženijih zanimanja u sektoru zdravstva i socijalne skrbi u Hrvatskoj, a ulaskom u Europsku Uniju otvaraju se mogućnosti za zaposlenjem i u zemljama Europske Unije.