Courses

TEHNIČAR ZA LOGISTIKU I ŠPEDICIJU

CILJ OBRAZOVNOG PROGRAMA:   Osim općih ciljeva, znanja, vještina i stajališta za osobni razvoj i daljnje učenje, obrazovni program učenicima omogućuje stjecanje praktičnih i teorijskih znanja i vještina za obavljanje poslova tehničara za logistiku i špediciju: - stjecanje sposobnosti za organizaciju prijevoza po pojedinim granama prometa; - stjecanje sposobnosti za optimalno korištenje prijevoznih jedinica tijekom [...]

TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno  obavlja poslove i radne zadatke u zanimanju tehničar cestovnog prometa.   UVJETI UPISA   U program izobrazbe za zanimanje tehničar cestovnog prometa mogu se upisati polaznici koji imaju završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina [...]

STAKLAR

Stjecanje znanja, vještina, umijeća i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka školovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, obavlja poslove i zadatke iz djelokruga svog zanimanja. Uključivanje u obrtničku izvedbu staklarskih radova, ali i u industrijsku, serijsku proizvodnju na složenim gradilištima.   UVJETI UPISA   U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje [...]

SOBOSLIKAR – LIČILAC

Osim općih ciljeva,  znanja, vještina i stavova za osobni razvoj i daljnje učenje, obrazovni program polaznicima omogućuje stjecanje praktičnih i teoretskih znanja i vještina za obavljanje poslova SOBOSLIKARA – LIČIOCA.   UVJETI UPISA   U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje soboslikar -ličilac može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje [...]

MONTER SUHE GRADNJE

Cilj programa je osposobiti polaznike za rad u području suhe gradnje koji omogućuje da polaznik ovlada znanjima i vještinama za samostalan rad za najkraće vrijeme učenja. Polaznici stječu uporabivo znanje koje omogućuje praćenje razvoja zanimanja na području suhe gradnje. Razvijaju se sposobnosti ophođenja zasnovanog na humanim i demokratskim načelima, kritičkog odnosa prema vlastitom radu radi [...]

KROVOPOKRIVAČ

Cilj programa je stjecanje znanja, vještina, umijeća i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka školovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, obavlja poslove i zadatke iz djelokruga svog zanimanja. Uključivanje u obrtničku izvedbu krovopokrivačkih radova, ali i u industrijsku, serijsku proizvodnju na složenim gradilištima. Stjecanje osnovnoga profesionalnog obrazovanja na temelju kojeg je moguće [...]

GRAĐEVINSKI TEHNIČAR

UVJETI UPISA   U program građevinski tehničar za obavljanje poslova u zanimanju -građevinski tehničar može se upisati osoba koja ima: završenu osnovnu školu, 15 godina života te ispunjava posebne uvjete: -psihofizički zahtjevi: dobre grafomotoričke sposobnosti dobar vid smisao za urednost razvijena koordinacija ruku dobra koncentracija dobra percepcija prostora spretnost u kretanju dobra orijentacija. - liječničko [...]

GEODETSKI TEHNIČAR

UVJETI UPISA   U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje geodetski tehničar može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života. Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje GEODETSKI TEHNIČAR polaznik mora imati završenu srednju školu. Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u [...]