Dentalni asistent - Andragog

Dentalni asistent

dentalni_asis

Navedeni program prekvalifikacije izvodi se dopisno-konzultativnim oblikom nastave te iznosi 10% od ukupnog broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom i programom.

 

S tim oblikom provođenja nastave, polaznicima je omogućen minimalan broj obaveznih dolazaka na učilište te drugi dio obaveza mogu obaviti dopisnim putem, neposredno u ustanovi i putem telefona/mobitela, prema utvrđenom rasporedu.

 

Cijena cjelokupnog programa prekvalifikacije je 32.000,00 kuna. Ukoliko plaćate jednokratno, možete ostvariti 10% popusta na navedenu cijenu. Plaćati možete i do 20 rata bez kamata putem internet bankarstva ili opće uplatnice.

Dentalni asistent asistira doktoru dentalne medicine tijekom terapijskog postupka, priprema pacijenta, prostor, pribor, instrumente i opremu.

Dentalni asistent je relativno novo zanimanje u Hrvatskoj zbog čega se povećava šansa za zaposlenjem.

Opis programa

Program obrazovanja za dentalnog asistenta traje četiri razreda u okviru srednjoškolskog obrazovanja, odnosno oko godine dana unutar obrazovanja odraslih koje podrazumijeva prekvalifikaciju s nekog postojećeg srednjoškolskog programa.

Jeste li znali?

Ne zna se zapravo otkad ljudi paze na higijenu usta, međutim poznato je više načina na koje se nekad to radilo. Od čišćenja raznim lišćem,bambusom, šećernom trskom, čađom i sodom bikarbonom do četkice i paste kakve koristimo danas. Prve četkice slične današnjima su pronađene u Kini u 13.stoljeću i sasojale su se od životinjske kosti i konjskih dlaka.

Osim zajedničkih ciljeva u sustavu srednjeg školstva utvrđenih Zakonom, cilj je osposobiti polaznike i razviti znanja i vještine koje su potrebne za rad u području zdravstvenih ustanova koje traže spomenuti profil. Polaznicima je kroz stručne sadržaje omogućeno sjecanje znanja i vještina koje su nužne kako bi mogli profesionalno obavljati djelatnosti u području dentalne medicine.

Važno je naglasiti da je program verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te se završetkom programa stječe zvanje koje se upisuje u e – radnu knjižicu.

Jeste li znali?

Postupkom dezinfekcije se služimo kako bismo uništili najveći broj mikroorganizama, a sterilizacijom ih uklanjamo u potpunosti, uključijući i njihove spore.

Uvjeti upisa i dokumenti potrebni za upis

U program izobrazbe za zanimanje dentalni asistent/asistentica mogu se upisati polaznici koji imaju:

→ završenu osnovnu školu

→ najmanje 15 godina života,

→ liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova dentalnog asistenta/asistentice.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje dentalni asistent/asistentica polaznik mora imati: → završenu srednju školu

→ liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova dentalnog asistenta/asistentice.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu  utvrdit će se:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati.

Koje osobine treba imati dentalni asistent?

→ izražene socijalne vještine

→ strpljivost, urednost, točnost, pedantnost

→ posjedovanje vještina timskog rada

→ empatija, poštovanje ljudskog dostojanstva

→ vještine korištenja suvremene informatičko-komunikacijske tehnilogije

Jeste li znali?

Hrvatska komora dentalne medicine osnovana je 1995. godine u Zagrebu. Članovi su doktori dentalne medicine koji obavljaju djelatnost dentalne medicine, dentalni tehničari koji obavljaju djelatnost dentalne tehnike na području Republike Hrvatske i dentalni asistenti koji obavljaju djelatnost prema uputama i nadzoru doktora dentalne medicine. Dentalni asistent obvezno se učlanjuje  Hrvatsku komoru dentalne medicine te ima mogućnost uključivanja u strukovne Udruge i Sindikat zdravstvenih radnika.

Koje poslove obavlja dentalni asistent?

Posao dentalnog asistenta uključuje asistenciju doktoru dentalne medicine prilikom obavljanja terapijskog postupka. Prije samog postupka, potrebno je pripremiti pacijenta i radno mjesto te osigurati dostupnost instrumenata i pribora za terapijski postupak. Dentalni asistent u opisu posla ima zbrinuti pacijenta nakon terapijskog postupka te voditi evidenciju i propisanu medicinsku dokumentaciju u skladu sa zakonskim propisima.

→ analiza, planiranje i organizacija rada (vođenje kalendara I liste pacijenata, organizacija čekaonice)

→ priprema radnog mjesta (dezinfekcija I sterilizacija)

→ operativni poslovi (pripremanje instrumenata, asistencija doktoru)

→ administrativni poslovi (ahiviranje, bilježenje kartona)

→ komercijalni poslovi (naplata usluge, praćenje stanja skladišta, roka valjanosti lijekova, naručivanje materijala)

→ komunikacija i suradnja s drugima

→ osiguranje kvalitete (praćenje stručne literature, primjenjivanje vežećih zakonskih propisa I poštivanje etičkog kodeksa I protokola)

→ zaštita zdravlja i okoliša (zbrinjavanje medicinskog otpada u skladu s važećim zakonskim propisima)

Koji su uvjeti rada koji obavlja dentalni asistent?

Tipičko radno okruženje obavljanja poslova dentalnog asistenta uključuje rad u timu za dentalnu medicinu te komunikaciju s osobama u timu i izvan njega. Osobe, odnosno zanimanja s kojima dentalni asistent često i blisko surađuje su doktor dentalne medicine, dentalni tehničar, medicinska sestra (medicinski tehničar) i prvostupnik radiologije.

Rad dentalnog asistenta uključuje povremen rad vikendom i rad u smjenama.

Posao nosi određene zdravstvene rizike. Zbog vrste posla koji obavlja dentalni asistent povećan je rizik od infekcija. Dugotrajno stajanje može uzrokovati probleme s cirkulacijom donjih ekstremiteta, a  moguće su bolesti i lokomotornog sustava. Razni profili pacijenata s kojima se susreće dentalni asistent može uzrokovati profesionalni stres.

Tijekom rada dentalni asistent ima mogućnost napredovanja, odnosno nastavka obrazovanja ili usavršavanja u struci zbog obnavljanja licence.

Jeste li znali?

Dentalni asistenti nakon završenog strukovnog obrazovanja obavljaju pripravnički staž od godinu dana nakon kojeg se polaže stručni ispit. Program pripravničkog staža sastoji se od primarne stomatološke zaštite (8 mjeseci), oralne kirurgije (1 mjesec), parodontologije (15 dana), oralne medicine (15 dana), stomatološke protetike (1 mjesec), ortodoncije (15 dana) i pedodoncije (15 dana).

Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

 • Planirati terapijske postupke u dogovoru s dentalnim timom te samostalno voditi liste pacijenata i terapijskih postupaka
 • Samostalno i po uputi doktora dentalne medicine redovito analizirati količinu i ispravnost zaliha materijala u skladištu te ispravnost prostora i opreme u ordinaciji dentalne medicine
 • Osigurati ugodno okruženje u čekaonici dentalne medicine te primjereni tiskani i drugi zdravstveno-odgojni materijal u dogovoru s dentalnim timom
 • Samostalno dezinficirati radno mjesto, radne površine, instrumente i ostali pribor za terapijske postupke
 • Samostalno sterilizirati instrumente i pribor za terapijske postupke te provesti kontrolu sterilizacije prema standardima i zakonskim propisima
 • Samostalno pripremiti instrumente i pribor te asistirati doktoru dentalne medicine tijekom terapijskog postupka prema uputi
 • Samostalno pripremiti pacijenta za terapijski postupak i zbrinuti ga nakon terapijskog postupka prema standardima i zakonskim propisima, poštujući njegovo dostojanstvo i pravo na različitost
 • Raditi u timu s doktorom dentalne medicine tijekom izvođenja dijagnostičko terapijskog postupka prema standardima

Gdje radi dentalni asistent?

Dentalni asistent radi u timu dentalne medicine s doktorom dentalne medicine te mu asistira tijekom terapijskog postupka. Može raditi u klinikama i bolnicama, domovima zdravlja i privatnim ordinacijama.

 • Samostalno prepoznati hitna medicinska stanja i sudjelovati u njihovom rješavanju
 • Upoznati korisnika dentalno – medicinskih usluga o osnovnim pravilima oralne higijene i prevencije te sudjelovati u procesu zdravstvenog odgoja zajednice
 • Upisati dentalni status pacijenta prema nalogu doktora dentalne medicine, arhivirati osobnu dentalnu i ostalu medicinsku dokumentaciju prema propisu te izraditi izvješća o izvršenim terapijskim postupcima
 • Primijeniti suvremenu informatičku tehnologiju u izradi i pohranjivanju medicinske, statističke i financijske dokumentacije. Samostalno naplatiti dentalnu uslugu prema cjeniku usluga
 • Samostalno kontrolirati rok valjanosti lijekova i dentalnih materijala, voditi izdatnice i primke za dentalni materijal te redovito naručivati nove materijale za terapijske postupke  dogovoru s doktorom dentalne medicine
 • Uputiti pacijenta o terapijskom postupku sukladno nadležnosti dentalne asistentice/asistenta te samostalno ili u timu riješiti komunikacijsku prepreku s pacijentom (djeca, starije i nemoćne osobe, osobe s invaliditetom, osobe iz drugih govornih područja)
 • Komunicirati unutar i izvan dentalnog tima, (primjenjujući profesionalnu etiku, stručnu terminologiju te suvremenu informatičku tehnologiju)
 • Redovito se usavršavati te primjenjivati novostečena znanja i vještine u svakodnevnom radu
 • Samovrednovati rad u ordinaciji dentalne medicine te primjenjivati u svakodnevnom radu važeće zakonske propise, etički kodeks i protokol
 • Samostalno zbrinuti medicinski, kemijski i mehanički otpad prema važećim zakonskim propisima
 • Samostalno primijeniti mjere osobne zaštite te mjere zaštite pacijena
 • Samostalno izvesti higijensko-epidemiološke mjere u ordinaciji te mjere postekspozicijske profilakse po zakonskom standard (nakon ubodnog i ugriznog incidenta te nakon izloženosti sekretima – krv, slina, gnoj)