Maser

maser

Uvjeti za upis

U program osposobljavanja za obavljanje poslova masera  može se upisati osoba koja ima:

  • završenu trogodišnju/četverogodišnju srednju školu,
  • 18 godina života,
  • te ispunjava posebne uvjete (psihofizički zahtjevi i liječničko uvjerenje o zdravstvenom stanju polaznika).

Kompetencije koje polaznik stječe po završetku programa

  1. Prepoznati i objasniti građu i funkciju organa i organskih sustava
  2. Prepoznati bolesna stanja kože i promjene na koži
  3. Primijeniti klasičnu ručnu masažu na pravilan način i izvesti različite hvatove klasične masaže na pravilan način
  4. Prepoznati i objasniti indikacije i kontraindikacije za primjenu klasične masaže
  5. Primijeniti pravila i postupke higijene prostora i pribora.
  6. Primijeniti pravila zaštite na radu i pružiti prvu pomoć.
  7. Komunicirati na primjeren način i primijeniti pravila poslovnog bontona

Jeste li znali?

Podaci o masaži kao sredstvu liječenja postoje još 3000 godina pr. Kr. Vjeruje se da su još Hipokrat, a nakon njega i Galen, dva velikana medicine i farmacije, zagovarali masažu i druge oblike terapije i hidroterapije.

Trajanje programa i oblici izvođenja nastave

Osposobljavanje traje 155 sati.

Program osposobljavanja u trajanju od 155 sati realizirat će se redovitom ili konzultativnom nastavom.

 

– Teorijski dio programa u trajanju od 63 sati – izvodi se u učionici ustanove

– Vježbe u trajanju od 27 sati – izvode se u specijaliziranoj učionici opremljenoj za vježbe;

– Praktični dio programa u trajanju od 65 sati – izvodi se u salonu/ustanovi s kojom ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji.

Jeste li znali?

Maseri najčešće rade u salonima za masažu, a u toku turističke sezone često sele na more. Budući sa se radi o fizičkom radu očekuje se određena razina fizičke izdržljivosti i snage.

Konzultativno-instruktivna nastava:

– Broj sati skupnih konzultacija iznosi dvije trećine od ukupnog broja sati planiranog u programu.

– Skupne konzultacije se izvode s cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike.

– Individualne konzultacije se provode putem e-maila, neposredno, prema potrebi polaznika.

– Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirat će mentor.