Course Archive - Page 10 of 16 - Andragog

Courses

Program osposobljavanja za poslove zavarivača TIG postupkom

UVJETI UPISA   -  18 godina života -  završenu osnovnu školu -  liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove zavarivača TIG postupkom TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA   Trajanje programa: 310 sati   Stručno osposobljavanje se provodi u trajanju od sveukupno 310 sati, od čega 30 sati teorijske nastave. Praktični dio programa traje 280 nastavnih [...]

Program osposobljavanja za poslove zavarivača/ice REL postupkom

UVJETI UPISA   -  18 godina života -  završenu osnovnu školu -  liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove zavarivača/ice REL postupkom TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA   Trajanje programa: 340 sati   Stručno osposobljavanje se provodi u trajanju od sveukupno 340 sati, od čega 29 sati teorijske nastave. Praktični dio programa traje 311 nastavnih [...]

Program osposobljavanja za rukovatelja CNC tokarilicom i CNC godalicom

UVJETI UPISA   U program osposobljavanja za rukovatelja CNC tokarilicom i CNC glodalicom mogu se upisati polaznici koji imaju završenu srednju školu, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja CNC strojevima, te poznaju osnove računalstva.   TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA   Trajanje programa: 250 sati   Program osposobljavanja [...]

Program osposobljavanja za poslove zavarivača MIG/MAG postupkom

UVJETI UPISA   završenom osnovnom školom navršenih 18 godina liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za poslove zavarivača MIG/MAG postupkom.   TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA   Trajanje programa: 240 sati   Program osposobljavanja u trajanju od 240 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio nastave u trajanju od 59 sati realizirat će [...]

Program osposobljavanja za poslove autogenog/e zavarivača/ice – rezača/ice

UVJETI UPISA   -  18 godina života -  završenu osnovnu školu -  liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslova autogenog/e zavarivača/ice-rezača/ice   TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA   Trajanje programa: 220 sati   Stručno osposobljavanje se provodi u trajanju od sveukupno 220 sati, od čega 29 sati teorijske nastave. Praktični dio programa traje 191 sat [...]

Program osposobljavanja za rukovatelja CNC tokarilicom

UVJETI UPISA   završenom srednjom školom tehničkog smjera navršenih 18 godina liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja CNC tokarilicom   TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA   Trajanje programa: 145 sati   Program osposobljavanja u trajanju od 145 sati realizirat će se redovitom nastavom ili konzultativno – instruktivnom nastavom, prema nastavnom planu i [...]

Program osposobljavanja za rukovatelja CNC glodalicom

UVJETI UPISA   završenom srednjom školom tehničkog smjera navršenih 18 godina liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja CNC glodalicom   TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA   Trajanje programa: 145 sati   Program osposobljavanja u trajanju od 145 sati realizirat će se redovitom nastavom ili konzultativno – instruktivnom nastavom, prema nastavnom planu i [...]

Program osposobljavanja za poslove rukovatelja/ice samohodnom traktorskom kosilicom

UVJETI UPISA   - završenu osnovnu školu - navršenih 18 godina života, - liječničko uvjerenje za obavljanje ovih poslova (zdravstvena i psihička sposobnost za obavljanje navedenog posla) - Vozačka dozvola B kategorije.   TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA   Trajanje programa: 120 sati   Program se izvodi u trajanju od trajan 120 sati , od [...]