Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju mesar

mesar

UVJETI UPISA

 

 • navršenih 18 godina života
 • završenom osnovnom školom
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju mesar
 • sanitarnom iskaznicom.

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Trajanje programa: 140 sati

 

Program osposobljavanja u trajanju od 140 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom, od čega je planirano 35 sati teorijske nastave koja će se realizirati u učionici ustanove uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela redovite nastave putem online prijenosa u stvarnom vremenu (hibridna nastava) i 105 sati praktične nastave koja će se provoditi u gospodarskom subjektu s kojim ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji i/ili u specijaliziranoj učionici ustanove, opremljenoj odgovarajućim nastavnim sredstvima.

 

 

 

VIŠE O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA ZA JEDNOSTAVNE POSLOVE U ZANIMANJU MESAR

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 

 1. Razlikovati stoku po vrsti i građi te koristiti odgovarajuće postupke pripreme stoke za klanje
 2. Odabrati i koristiti odgovarajuće postupke klaoničke obrade stoke-omamljivanje, klanje, šurenje ili skidanje dlaka, te rasijecanje trupala
 3. Koristiti odgovarajuće postupke obrade i konzerviranja mesa
 4. Klasificirati i razvrstati različite vrste mesa ovisno o daljnjoj namjeni
 5. Preraditi meso u proizvode od usitnjenog, začinjenog svježeg mesa
 6. Koristiti uređaje, opremu i alate na stručan i siguran način
 7. Primijeniti postupke čišćenja i održavanja higijene radnog prostora
 8. Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i osnove prvu pomoći

 

 

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Program osposobljavanja omogućuje stjecanje kompetencija za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju mesara. Program osposobljavanja potiče edukaciju osoba na obrazovanje s ciljem stjecanja dodatnog znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova mesara/ice. Stečena osposobljenost omogućava konkurentnost na tržištu rada i ostvarenje početnog zapošljavanja.