Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju monter suhe gradnje

monter suhe gradnje

UVJETI UPISA

 

–   18 godina života

–   završenu osnovnu školu

–   liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova MONTER SUHE GRADNJE

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Trajanje programa: 150 sati

 

Program osposobljavanja u trajanju od 150 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno – instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 35 sati izvodi se u učionici ustanove, a izvođenje vježbi u trajanju od 2 sata realizirati će se u učionici za demonstracijske vježbe. Praktični dio programa u trajanju od 113 sati se izvodi radnim uvjetima montera suhe gradnje u obrtu/tvrtci s kojima je sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji za obavljanje praktične nastave.

 

VIŠE O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA ZA JEDNOSTAVNE POSLOVE U ZANIMANJU MONTER SUHE GRADNJE

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 

  1. Odabrati i pripremiti građevne materijale za radove suhom gradnjom
  2. Primjenjivati pribor, strojeve i alate na pravilan način
  3. Izvoditi jednostavne poslove pri izgradnji suhe gradnje
  4. Održavati alat, pribor i pomagala; voditi radnu i servisnu dokumentaciju
  5. Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Sveprisutno praktično i ekonomično građenje suhom gradnjom, povećanim potrebama za ovim poslovima te mogućnost zapošljavanja u građevinarstvu i na tržištu rada EU.