Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju pekar

pekar

UVJETI UPISA

 

Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju pekara mogu upisati osobe koje imaju  minimalno završenu osnovnu školu i 18 godina života, te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pekara.

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Trajanje programa: 140 sati

 

Teorijski dio programa u trajanju od 30 sati  i 3 sata vježbi izvodi se u učionici učilišta, a praktični dio u trajanju od 107 sati izvodi se u prostoru tvrtke/obrta  koji se bave pripremom pekarskih proizvoda s kojima  ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji.

 

VIŠE O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA ZA JEDNOSTAVNE POSLOVE U ZANIMANJU PEKAR

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 

  1. Koristiti različite pekarske uređaje i pribor na pravilan način
  2. Pripremiti namirnice sukladno normativima
  3. Pripremati različite vrste pekarskih proizvoda
  4. Primijeniti mjere i postupke rada na siguran način te pravila održavanja osobne higijene, higijene uređaja i radnog prostora;
  5. Primijeniti pravila zaštite na radu i pružiti prvu pomoć.
  6. Provoditi ispravno čuvanje i skladištenje proizvoda

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Program  osposobljavanja omogućuje stjecanje kompetencija za pripremu higijensko i zdravstveno ispravnih osnovnih i specijalnih pekarskih  proizvoda.

Program osposobljavanja će se realizirati za potrebe pojedinca, poslodavca iz područja prehrane, te natječaja koje objavljuje Hrvatski zavod za zapošljavanje kojim potiče edukaciju nezaposlenih osoba na obrazovanje s ciljem stjecanja dodatnog znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova pekara/ice. Stečena osposobljenost omogućava konkurentnost na tržištu rada i ostvarenje početnog zapošljavanja.

Zaposlenim osobama koje pripremaju proizvode na bazi brašna završeni program  omogućava širi djelokrug rada, te obavljanje pravilne i stručne proizvodnje pekarskih proizvoda.