Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju vrtlar

vrtlar

UVJETI UPISA

 

  • navršenih 15 godina života
  • završenom osnovnom školom
  • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju vrtlar

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Trajanje programa: 140 sati

 

Program osposobljavanja u trajanju od 140 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom, od čega je planirano 35 sati teorijske nastave koja će se realizirati u učionici ustanove uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela redovite nastave putem online prijenosa u stvarnom vremenu (hibridna nastava) i 105 sati praktične nastave koja će se provoditi u gospodarskom subjektu s kojim ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji i/ili u specijaliziranoj učionici ustanove, opremljenoj odgovarajućim nastavnim sredstvima.

 

 

 

VIŠE O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA ZA JEDNOSTAVNE POSLOVE U ZANIMANJU VRTLAR

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 

  1. Razlikovati vrste i karakteristike vrtnog bilja
  2. Koristiti odgovarajuće postupke u pripremi tla za podizanje vrtlarskih kultura
  3. Izvoditi jednostavne poslove pri sjetvi i/ili sadnji i njezi vrtnog bilja
  4. Izvoditi jednostavne poslove pri formiranju i održavanju uzgojnih oblika sadnica, grmova i krošnji drveća
  5. Koristiti alate i sredstva za poslove vrtlara na ispravan i siguran način
  6. Prepoznati simptome i primijeniti mjere zaštite od bolesti, štetnika i korova  vrtlarskih kultura
  7. Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i osnove prve pomoći.

 

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Program osposobljavanja omogućuje stjecanje kompentencija za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju vrtlar. Program osposobljavanja potiče edukaciju osoba na obrazovanje s ciljem stjecanja dodatnog znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova vrtlara/ice. Stečena osposobljenost omogućava konkurentnost na tržištu rada i ostvarenje početnog zapošljavanja.