Program osposobljavanja za poslove maslinara

maslinar

UVJETI UPISA

 

  • minimalno završenom osnovnom školom
  • minimalno 18 godina života
  • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova maslinara.

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Trajanje programa: 145 sati

 

Program osposobljavanja u trajanju od 145 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio nastave u trajanju od 36 sati realizirat će se u učionicama ustanove uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela redovite nastave putem online prijenosa u stvarnom vremenu (hibridna nastava), a praktični dio programa u trajanju od 109 sati realizirat će se pod nadzorom mentora u gospodarskom subjektu s kojim ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji i/ili u specijaliziranoj učionici ustanove, opremljenoj odgovarajućim nastavnim sredstvima.

 

 

VIŠE O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE MASLINARA

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 

  1. Razlikovati, odabrati i provoditi odgovarajuće postupke u uzgoju, berbi, skladištenju i preradi maslina
  2. Koristiti alate i sredstva za poslove maslinara na siguran način
  3. Prepoznati i suzbijati bolesti maslina
  4. Prepoznati svojstva i kvalitetu maslinovog ulja na osnovu dobivene kemijske i senzorske analize
  5. Planirati troškove proizvodnje proizvoda od maslina i plasirati proizvode na tržište
  6. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

 

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Poljoprivrednici koji se bave maslinarstvom trebaju steći stručne kompetencije za usavršavanje tehnologije uzgoja, dobivanja ulja i plasman ulja na tržište, kao i u svrhu osnivanja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.