Program osposobljavanja za poslove mljekara - sirara

sirar

UVJETI UPISA

 

–        najmanje završenom osnovnom školom

–        navršenih 18 godina života

–        liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova

mljekara – sirara.

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Trajanje programa: 130 sati

 

Program osposobljavanja u trajanju od 130 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio nastave u trajanju od 32 sati realizirat će se u učionicama ustanove uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela redovite nastave putem online prijenosa u stvarnom vremenu (hibridna nastava), a praktični dio programa u trajanju od 98 sati realizirat će se pod nadzorom mentora u gospodarskom subjektu s kojim ustanova ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji ili u specijaliziranoj učionici ustanove, opremljenoj odgovarajućim nastavnim sredstvima.

 

VIŠE O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE MLJEKARA – SIRARA

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 

  1. Razlikovati postupke u pripremi mlijeka, preradi mlijeka i proizvodnji sira i ostalih mliječnih proizvoda
  2. Provoditi odgovarajuće postupke u pripremi mlijeka, preradi mlijeka i proizvodnji sira i ostalih mliječnih proizvoda na siguran način
  3. Koristiti alate, strojeve i sredstva za poslove mljekara – sirara na ispravan i siguran način
  4. Održavati higijenu pribora i prostora za preradu mlijeka i proizvodnju mliječnih proizvoda
  5. Prepoznati i suzbijati mane mlijeka i sira
  6. Planirati troškove i plasman mliječnih proizvoda na tržište
  7. Primijeniti pravila zaštite na radu.

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Program osposobljavanja omogućuje stjecanje kompetencija za obavljanje poslova mljekara – sirara. Program osposobljavanja potiče edukaciju osoba na obrazovanje s ciljem stjecanja znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova mljekara – sirara. Stečena osposobljenost omogućava konkurentnost na tržištu rada i ostvarenje početnog zapošljavanja.