Program osposobljavanja za poslove sobara

Maid making bed in hotel room

UVJETI UPISA

 

  • završenu najmanje osnovnu školu,
  • navršenih 18 godina
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ovih poslova.

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Trajanje programa: 170 sati

 

Program osposobljavanja u trajanju od 170 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 32 sata   izvodi se u Učilištu, vježbe iznose 10 sati, a mogu se provoditi u specijaliziranoj učionici učilišta i/ili hotelima i/ili turističko-ugostiteljskim objektima, te praktični dio programa u trajanju od 128 sati izvodi se u hotelima i/ili turističko-ugostiteljskim objektima s kojim Učilište ima sklopljen ugovor o suradnji, pod nadzorom mentora.

 

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE SOBARA

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 

  • Primjenjivati vještine poslovnog komuniciranja s gostima
  • Poznavati vrste i način uporabe uređaja i sredstava za čišćenje i pospremanje
  • Rukovati uređajima za čišćenje na pravilan i siguran način
  • Pospremati i održavati čistoću hotelskih soba, kupaonica i ostalog smještajnog odjela
  • Zamjenjivati posteljno rublje i namještati krevete
  • Voditi potrebne evidencije iz djelokruga rada sobarice
  • Primijeniti mjere zaštite na radu

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Program se donosi zbog interesa polaznika za stjecanje stručne osposobljenosti za poslove sobarice radi sezonskog zapošljavanja (tijekom ljetne sezone brojno stanovništvo odlazi na more u potrazi za poslom).