Program osposobljavanja za poslove vinogradara i vinara

vinar

UVJETI UPISA

 

 • minimalno završenom osnovnom školom
 • minimalno 18 godina života
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za poslove vinogradara i vinara

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Trajanje programa: 180 sati

 

Program osposobljavanja u trajanju od 180 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno – instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 45 sati izvodi se u učionici ustanove uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela redovite nastave putem online prijenosa u stvarnom vremenu (hibridna nastava), a praktični dio programa u trajanju od 135 sati realizirati će se pod nadzorom mentora u gospodarskom subjektu s kojim ustanova ima sklopljen ugovor o gospodarskom subjektu i/ili u specijaliziranoj učionici ustanove, opremljenoj odgovarajućim nastavnim sredstvima.

 

VIŠE O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE VINOGRADARA I VINARA

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 

 1. Pripremiti tlo za sadnju vinove loze i podizanje vinograda
 2. Primijeniti odgovarajuće postupke sadnje, uzgoja i njege vinove loze
 3. Koristiti alate, strojeve i opremu na pravilan i siguran način
 4. Rukovati traktorom i radnim priključcima na pravilan i siguran način
 5. Prepoznati i suzbijati bolesti i štetnike vinove loze i grožđa te primijeniti mjere zaštite
 6. Koristiti odgovarajuće postupke u berbi, preradi grožđa, proizvodnji i njezi vina
 7. Provesti berbu, prodaju grožđa i vina te izvesti kalkulaciju proizvodnje
 8. Provoditi osnovno održavanje alata, strojeva i opreme te otkloniti manje kvarove
 9. Primijeniti mjere zaštite na radu i pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Program osposobljavanja omogućuje stjecanje kompetencija za obavljanje poslova u zanimanju vinogradar i vinar. Program osposobljavanja potiče edukaciju osoba na obrazovanje s ciljem stjecanja dodatnog znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova vinogradara i vinara. Stečena osposobljenost omogućava konkurentnost na tržištu rada i ostvarenje početnog zapošljavanja.