Program osposobljavanja za proizvođača ratarskih kultura - Andragog

Program osposobljavanja za proizvođača ratarskih kultura

ratarstvo

UVJETI UPISA

  • minimalno završenom osnovnom školom
  • minimalno 18 godina života
  • odgovarajućom vozačkom dozvolom za upravljanje traktorom
  • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za uzgajivača ratarskih kultura

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Trajanje programa: 240 sati

Program osposobljavanja u trajanju od 240 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio nastave u trajanju od 60 sati realizirat će se u učionicama ustanove uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela nastave putem online prijenosa u stvarnom vremenu, a praktični dio programa u trajanju od 180 sati realizirat će se pod nadzorom mentora u gospodarskom subjektu s kojim ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji i/ili u specijaliziranoj učionici ustanove, opremljenoj odgovarajućim nastavnim sredstvima.

VIŠE O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA ZA PROIZVOĐAČA RATARSKIH KULTURA

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  1. Razlikovati biološke osobine i životne cikluse ratarskih kultura

  2. Planirati, pripremiti i provesti sjetvu i sadnju ratarskih kultura

  3. Uzgajati poljoprivredne kulture uz primjenu odgovarajućih agrotehničkih mjera

  4. Rukovati alatima, uređajima i strojevima za rad na siguran način

  5. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

Potrebe regionalnog tržišta rada i mogućnost zapošljavanja te obrada vlastite zemlje i primjene tehnoloških postignuća u zdravoj proizvodnji ratarskih kultura. Potrebe polaznika za formaliziranjem vještina i znanja za koje posjeduju prethodna praktična iskustva stečena radom na istim poslovima.

Program se također donosi radi edukacija nezaposlenih osoba kako bi na neiskorištenim poljoprivrednim zemljištima započele samostalno obavljanje poslova uzgoja ratarskih kultura. Time im se povećava mogućnost zaposlenja, a pridonose i razvoju poljoprivrede i gospodarstva.