Program osposobljavanja za proizvođača ratarskih kultura

ratarstvo

UVJETI UPISA

 

– završenu osnovnu školu

– 18 godina života

– liječničko uvjerenje za obavljanje ovih poslova

– vozačka dozvola  odgovarajuće kategorije

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Trajanje programa: 190 sati

 

Program osposobljavanja u trajanju od 190 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom, od čega je planirano 47 sati teorijske nastave uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela redovite nastave putem online prijenosa u stvarnom vremenu (hibridna nastava) i 143 sata praktične nastave koji će se provoditi u gospodarskom subjektu koji se bavi ovim poslovima, s kojom ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji.

 

 

VIŠE O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA ZA PROIZVOĐAČA RATARSKIH KULTURA

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 

  1. Razlikovati biološke osobine i životne cikluse ratarskih kultura
  2. Planirati, pripremiti i provesti sjetvu i sadnju ratarskih kultura
  3. Uzgajati poljoprivredne kulture uz primjenu odgovarajućih agrotehničkih mjera
  4. Rukovati alatima, uređajima i strojevima za rad na siguran način
  5. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Potrebe regionalnog tržišta rada i mogućnost zapošljavanja te obrada vlastite zemlje i primjene tehnoloških postignuća u zdravoj proizvodnji ratarskih kultura. Potrebe polaznika za formaliziranjem vještina i znanja za koje posjeduju prethodna praktična iskustva stečena radom na istim poslovima.

Program se također donosi radi edukacija nezaposlenih osoba kako bi na neiskorištenim poljoprivrednim zemljištima započele samostalno obavljanje poslova uzgoja ratarskih kultura. Time im se povećava mogućnost zaposlenja, a pridonose i razvoju poljoprivrede i gospodarstva.