Program osposobljavanja za rukovatelja traktorom s radnim priključcima

traktor

UVJETI UPISA

 

  • navršenih 18 godina života
  • završenom osnovnom školom
  • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja traktorom s radnim priključcima
  • vozačkom dozvolom odgovarajuće kategorije.

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Trajanje programa: 140 sati

 

Program osposobljavanja u trajanju od 140 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 35 nastavnih sati realizirat će se u učionici ustanove uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela redovite nastave putem online prijenosa u stvarnom vremenu (hibridna nastava), a praktični dio programa u trajanju od 105 sati realizirat će se pod nadzorom mentora u gospodarskom subjektu s kojim ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji i/ili u specijaliziranoj učionici ustanove, opremljenoj odgovarajućim nastavnim sredstvima.

 

VIŠE O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA ZA RUKOVATELJA TRAKTOROM S RADNIM PRIKLJUČCIMA

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 

  1. Razlikovati glavne dijelove, sklopove i radne priključke traktora te objasniti njihove funkcije
  2. Izvesti pripremu i kontrolu traktora i radnih priključaka za početak rada
  3. Rukovati traktorom i radnim priključcima na stručan i siguran način
  4. Provoditi osnovne mjere održavanja i skladištenja traktora i radnih priključaka
  5. Odabrati i primijeniti odgovarajući radni priključak ovisno o vrsti agrotehničkih mjera i zahvata
  6. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

 

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Program za rukovatelja traktorom s radnim priključcima donosi se za potrebe obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, obrta i tvrtki čija je djelatnost poljoprivreda, kako bi njihovi zaposlenici formalizirali znanja i vještine za koja posjeduju prethodna praktična iskustva na ovim poslovima. Na taj način zadovoljavaju se potrebe potencijalnih poslodavaca za ovom vrstom poslova.

Također, završetkom programa omogućava se lakša zapošljivost u sektoru poljoprivrede za osobe koje nisu zaposlene.