Program osposobljavanja za rukovatelja trimerom - Andragog

Program osposobljavanja za rukovatelja trimerom

trimerom

UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za rukovatelja trimerom mogu se upisati polaznici koji imaju završenu najmanje osnovnu školu, navršenih 18 godina života i liječničko uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja trimerom.

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Trajanje programa: 60 sati

Teorijski dio programa u trajanju od 15 sati izvodi se u učionici ustanove uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela nastave putem online prijenosa u stvarnom vremenu. Praktični dio programa u trajanju od 45 sati realizira se pojedinačno u gospodarsom subjektu s kojim ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji.

VIŠE O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA ZA RUKOVATELJA TRIMEROM

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  1. Razlikovati vrste i dijelove trimera te opisati njihove funkcije.
  2. Pregledati i pripremiti trimer za rad i rukovati trimerom na pravilan način.
  3. Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja trimera te pravilno čitati dokumentaciju proizvođača.
  4. Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara, pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti zaštitna sredstva i opremu.

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

Potreba za stručnim osposobljavanjem djelatnika za rukovanje trimerom te usklađivanje rada poslodavaca s Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada. Formaliziranje prethodno stečenih znanja i vještina. Potrebe poslodavaca za ovom vrstom posla.