Program osposobljavanja za uzgajivača voća

voce

UVJETI UPISA

 

–        minimalno završenom osnovnom školom

–        minimalno 18 godina života

–        odgovarajućom vozačkom dozvolom za upravljanje traktorom

–        liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za uzgajivača voća.

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Trajanje programa: 160 sati

 

Program osposobljavanja u trajanju od 160 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 40 sati izvodi se u klasičnoj učionici ustanove s potrebnim didaktičkim materijalima za rad uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela redovite nastave putem online prijenosa u stvarnom vremenu (hibridna nastava) i praktični dio u trajanju od 120 sati realizirati će se pod nadzorom mentora u gospodarskom subjektu s kojim ustanova ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji i/ili u specijaliziranoj učionici ustanove, opremljenoj odgovarajućim nastavnim sredstvima.

 

VIŠE O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA ZA UZGAJIVAČA VOĆA

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 

  1. Odabrati i planirati vrste i sorte voćaka za uzgoj s obzirom na okruženje i uvjete uzgoja,
  2. Pripremiti tlo za sadnju voćaka i podizanje voćnjaka
  3. Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u uzgoju, berbi i skladištenju voća,
  4. Rukovati traktorom te priključiti i poslužiti traktorske radne priključke na siguran način
  5. Izabrati i koristiti alate, uređaje i strojeve pri radu u voćnjaku na ispravan način,
  6. Prepoznati i suzbijati bolesti,  štetnike i korove u voćnjaku  uz primjenu potrebnih mjera zaštite,
  7. Provoditi higijenske mjere pri uzgoju voća,
  8. Primijeniti pravilne postupke ambalažiranja, transporta, isporuke i prodaje voća  te izvesti kalkulaciju proizvodnje
  9. Primijeniti mjere zaštite na radu te provoditi zbrinjavanje otpadnih tvari na pravilan način.

 

 

 

 

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Poljoprivrednici koji se bave voćarstvom trebaju steći stručne kompetencije za usavršavanje tehnologije uzgoja, dobivanja voćki, plasmana voća na tržište, kao i u svrhu osnivanja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.