Program usavršavanja za poslove montera fotonaponskih sustava - Andragog

Program usavršavanja za poslove montera fotonaponskih sustava

solarmonter

UVJETI UPISA

 

  • završenu srednju školu u području strojarstva ili elektrotehnike,
  • navršenih 18 godina i
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova.

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Trajanje programa: 150 sati

 

Program usavršavanja u trajanju od 150 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 37 sati izvodi se u Učilištu, a vježbe u trajanju od 60 sati se, uz nadzor mentora, izvode u specijaliziranim učionicama opremljenim za izvođenje vježbi i/ili u poduzećima koja se bave ugradnjom i montažom fotonaponskih sustava s kojim Učilište ima sklopljen ugovor o suradnji. Praktični dio programa u trajanju od 53 sata izvodi se u poduzećima koja se bave ugradnjom i montažom fotonaponskih sustava s kojim Učilište ima sklopljen ugovor o suradnji  i na ograđenom ravnom ili kosom krovu gdje je radni prostor ograđen zaštitnim ogradom zadovoljavajuće visine i specijaliziranoj učionici praktične nastave s opremom.

 

VIŠE O PROGRAMU USAVRŠAVANJA ZA POSLOVE MONTERA FOTONAPONSKIH SUSTAVA

 

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 

  1. Provoditi mjerenje površine i zasjenjenja prostora ili krova na lokaciji elektrane
  2. Montirati elektranu na osnovu pripremljene tehničke dokumentacije
  1. Puštati u pogon i nadzirati rad fotonaponske elektrane spojene na energetsku mrežu
  2. Postavljati, spajati i puštati u pogon autonomnu elektranu
  3. Nadzirati rad elektrane putem Interneta
  4. Provoditi postupke redovitog održavanja i otklanjati kvarove pri zastoju rada elektrane
  5. Koristiti zaštitnu opremu i zaštitna sredstva pri montaži elektrane i radu na visini.

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Uvođenje novih tehnologija i profila novih poslova, usklađenost s potrebama tržišta rada i mogućnostima zapošljavanja u području obnovljivih izvora energije.