Tehničar za očnu optiku

art railway station

Cilj nam je osposobiti  polaznike  za izradu različitih vrsta naočala kao optičkog pomagala ili modnog detalja, njihovih različitih popravaka, te ugradnju leće u okvire.

Jeste li znali?

Od Euklida, koji je pisao o optici, preko Newtona, Thomasa Young-a do Einsteina, optika je bila proučavana još od srednjeg vijeka. Putem se razvilo vrlo učestalo pomagalo suvremenog čovjeka, naočale. Pretpostavlja se da su nastale originalno u Italiji, vjerojatno u 13 stoljeću, a priznanje za izum prvih nosivih naočala dobio je Salvino D’Armate oko 1284. godine. Sunčane naočale su se oko 12. stoljeća nosile u Kini, a neki smatraju da se pojavljuju još i ranije.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

 • Stečena znanja o građi i funkciji oka te funkcioniranje optičkog, zaštitnog i pokretačkog aparata oka
 • Usvojena znanja o citologiji očnih različitosti, oštećenja i oboljenja oka
 • Stečena znanja o pretragama oštrine vida i načinima otklanjanja slabovidnosti konzervativnim i modernim metodama
 • Sposobnost razvijanja humanog odnosa i uljudnog komuniciranja s pacijentima
 • Osposobljenost za primjenu tehničkog crtanja i dokumentiranja
 • Stečena znanja u području optike i naočalne optike te primjena istih u praksi
 • Upoznatost s optičkim materijalima i sredstvima za brušenje i poliranje, kao i zaštitom materijala od korozije
 • Upoznatost s optičkim mjerama, sredstvima i tehnikama mjerenja
 • Osposobljenost za korištenje optičkih instrumenata
 • Upoznatost s građom glave, živčanog sustava i osjetila s naglaskom na građu i funkciju oka
 • Sposobnost izvođenja osnovnih operacija s metalima i nemetalima
 • Sposobnost mjerenja dioptrijskih vrijednosti sfernih leća, njihovo centriranje, ocrtavanje, kidanje, brušenje i ugradba obrađenih leća u okvire za naočale, te prilagođavanje i kontrola gotovih naočala
 • Sposobnost obrade astigmatičnih leća, njihova ugradba i kontrola i prilagođavanje gotovih naočala
 • Sposobnost popravka naočala i rukovanja alatima, instrumentima, napravama i strojevima i njihovo održavanje
 • Sposobnost obrade leća sa dva ili tri žarišta, te njihova ugradba u okvire
 • Sposobnost obrade mutifokalnih leća, te njihova ugradba u okvire
 • Sposobnost obrade leća za korekciju vida od plastičnih materijala i od naročite vrste stakla
 • Sposobnost anatomskog i estetskog prilagođavanja naočala
 • Sposobnost rukovanja i mjerenja optičkim mjernim instrumentima

Jeste li znali?

Koje god da imate kod kuće, sunčane, korektivne, zaštitne ili možda 3D, naočale su svakako ”must have” modernog čovjeka. Pariški aristokrat je svoje naočale skrivao u javnosti, Britanac je koristio monokl kako bi ga što lakše i brže mogao skriti od očiju znatiželjnika, a danas su one gotovo neizostavni dio radnog odijela uspješnog čovjeka. U povijesti izraz slabosti, danas mudrosti i osobnog stila.

Uvjeti upisa

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje tehničar/ka za očnu optiku mogu se upisati polaznici koji imaju:

→ završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života

→ liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova tehničara/ke za očnu optiku.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje tehničar/ka za očnu optiku polaznik mora imati:

→ završenu srednju školu

→ liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova tehničara/ke za očnu optiku.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu  utvrdit će se:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati.

Jeste li znali?

Ako je za vjerovati Amerikancima koji su još 2012.godine prognozirali kako će optičar biti jedno od najbolje plaćenih zanimanja do 2020., sa povećanjem potrebe za tim stručnim kadrom od 33.1%, kako je prenosio američki portal 24/7 wallst na temelju podataka dobivenih iz Ureda za radnu statistiku SAD-a, posla za optičare će svakako biti. Promatrajući današnju djecu i mlade koji hodaju uokolo gledajući svijet kroz ekran najnovijeg modela mobitela, ne čudi da bi mogli ostatak života promatrati kroz leće korektivnih naočala.