HTP „NEUM“ d.o.o. NEUM- GRAND HOTEL NEUM, Zagrebačka broj 2, 88390 N E U M raspisuje OGLAS  za prijem u radni odnos te traži sobarice , a uvijeti su: SSS,  bilo kojeg smjera, sa ili bez radnog iskustva te aktivno znanje jednog stranog jezika.

HTP „NEUM“ d.o.o. NEUM- GRAND HOTEL NEUM, Zagrebačka broj 2, 88390 N E U M nudi Vam (vrijedi za sva radna mjesta): ugovor  o radu na određeno vrijeme  (sezonski poslovi), s mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme,stimulativan osobni dohodak, osiguran smještaj za radnike s prebivalištem izvan općine Neum osigurana hrana.

Oglas je otvoren do  23.02.2017 godine

Prijave na oglas , s  dokazima o traženim uvjetima, slati poštom, na adresu

HTP „NEUM“ d.o.o. Neum, Zagrebačka broj 2, 88390 Neum.

ili

e-mail: hotel.neum@tel.net.ba

Datum objave:24.01.2017.

Trajanje oglasa:30 dana (ističe 23.02.2017.)