TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA: 160 sati

(teorijski dio programa 65 sati, vježbe 95 sati)

 

Program usavršavanja za poslove voditelja pripreme i provedbe EU projekata u trajanju od 160 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

 

Mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa redovitom nastavom putem online prijenosa u stvarnom vremenu.

 

Konzultativno – instruktivna nastava: broj skupnih konzultacija iznosi 2/3 sati od ukupnog broja sati teorijske nastave planirane u programu za nastavu pojedine cjeline. Skupne konzultacije u trajanju od 42 sata se izvode s cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije u trajanju od 23 sata provode se putem e-pošte, telefonski, neposredno, prema potrebi polaznika.

 

ON- LINE NASTAVA

Naše učilište posjeduje formalno odobrenje za provođenje on-line nastave jer posjedujemo vastitu platformu za on-line učenje.

Naš program usavršavanja provodimo prema prethodnom pozitivnom stručnom mišljenju Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te odobrenju Ministarstva znanosti i obrazovanja (upis u e-radnu knjižicu).

 

 

On-line nastava je organizirana je tako da je polaznik u interaktivnom razredu, odnosno da postoji komunikacija između predavača i polaznika u realnom vremenu (i trenutku dok se odvija predavanje). Time našim polaznicima osiguravamo kvalitetu nastave jer se osigurava pravovremeni odgovor na sva eventualna pitanja i/ili nejasnoće.

Kako bi polaznicima omogućili i dodatno ponavljanje i/ili pregled predavanja, osiguravamo vam dostupnost snimke predavanja sljedeća 24 sata.

Naš model rada pokazao se izvrsnim i u važnim životnim prilikama polaznika, te u slučaju osobe spriječenosti, naknadni snimak osigurava da polaznik nadoknadi propušteno.

S polaznicima su organizirane i mail konzultacije, telefonske konzultacije, videokonzultacije (ovisno o preferencijama polaznika) kako bi polaznicima osigurali što kvalitetnije stjecanje potrebnog znanja i vještina).

 

 

UVJETI UPISA:

U program usavršavanja za poslove voditelja pripreme i provedbe EU projekata može se upisati osoba koja ima završen najmanje preddiplomski sveučilišni ili stručni studij (bacc. ili vss.).

 

 

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 

  1. Identificirati mogućnosti financiranja EU fondovima
  2. Procijeniti opće ciljeve, svrhu i očekivane rezultate projekta
  3. Koristiti programske i strateške dokumente te raspoložive informacije u pripremi projektne prijave
  4. Izraditi projektni prijedlog primjenom metodologije upravljanja projektnim ciklusom
  5. Izraditi prijedlog projektnog proračuna u skladu s kriterijima ugovora
  6. Ispuniti natječajnu dokumentaciju i pripremiti prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa EU
  7. Provesti projekt u skladu s pravilima ugovora te evaluirati i izraditi izvješća o provedbi projekta
  8. Primijeniti pravila zaštite na radu zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

 

 

ZAŠTO UPISATI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Jednom kada naučite kvalitetno pisati i provoditi EU projekte otvarate si mogućnost vlastitog napretka jer ste poželjan kadar i u javnom i u privatnom sektoru (savjetodavna tijela, razvojne agencije, lokalne akcijske grupe, konzultantske tvrtke, nacionalna ministarstva, agencije, privati poduzetnici…).

Uz navedeno, kompetencije koje ćete steći osigurat će vam i potrebna znanja i vještine za samostalnu djelatnost u pisanju i provedbi EU projekata.

Završetkom našeg programa otvorit će vam se novi vidici, postat ćete stručnjak ovog područja i sami sebi osigurati dugoročnu održivost, koja daje sigurnost.

Poslodavci su sve više usmjereni projektnom poslovanju te si završetkom ovog programa osiguravate vašu mobilnost na tržištu rada, a time i sigurnu budućnost.

Uz potrebna znanja i vještine za pisanje i provedbu EU projekata, naše usavšavanje vam donosi i uvid u u nove perspektive i pregled novog financijskog razdoblja 2020. 2027. godine.

Jer s nama znanje vrijedi više!